UTEF, 2018 açılışını “Su ve Mekân” teması ile Trabzon Limanında yaptı. 

Trabzon Limanı başlangıçta, Moloz mevkiinde yapılmıştır. Sonradan şimdiki liman alanının ilgi görmesi nedeniyle M. O. 117-119 yıllarında bugünkü Gümrük İdaresinin bulunduğu yerdeki kayaların oyulması suretiyle oluşturulmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında kumandan Hasan Paşa tarafından bir liman ve rıhtım yapılmaya başlanmış, bu liman 1903 yılında Vali Mazhar Paşa tarafından tamamlanmıştır. Bu tarihlerde Trabzon Limanı Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 önemli limanından biri konumundadır. 

8 Temmuz 1946'da temeli atılan yeni liman 25 Haziran 1954 tarihinde tamamlanarak Trabzon Vapurunun limana yanaşmasıyla açılmıştır. 1978 yılına kadar bu durumunu koruyan Trabzon Limanı artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980 'de başlayan çalışmalar 1990'da bitirilerek liman bugünkü konumuna getirilmiştir. 

Trabzon Limanı; kuzey 40 57' 30" enlemi, doğuda 40 02' 30" boylamı ile kuzey 41 06' 36" enlemi, doğu 39 25' 00" boylamları arasında yer almaktadır. Bir başka ifade ile doğuda Narlık Burnu ile batıda Işıklı Burnu'ndan kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı içinde bulunmaktadır. 

Denizle Tarihin Kesiştiği Kent Trabzon ve Limanı Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon, yüzyıllar boyunca dinlerin, dillerin ve kültürlerin kaynaştığı bir merkez, doğuda İran'a, kuzeyde Rusya ve Kafkasya'ya açılan bir ticaret kapısı olmuştur. Cenevizliler, Venedikliler gelip geçmiş bu limandan; yünlü kumaşlar, keten ve ipekli mallar satmışlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise Trabzon, limanı sayesinde İran'a, Irak'a, Hindistan'a, Rusya'ya, ve Kafkasya'ya yapılan ticaretin odak noktasında bulunmuştur.

İpek Yolu ve Trabzon Limanı iki bin yıl boyunca Doğu'nun zenginliklerini Batı'ya taşıyan kervanların geçtiği tarihi İpek Yolu, iki kıtayı ve üç deniz havzasını birbirine bağlamış. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmanın ötesinde İpek Yolu, medeniyetler arası kültür alışverişini de sağlamış. Çin'den başlayarak Orta Asya'da birden fazla güzergaha ayrılan İpek Yolu, önemli güzergahlardan biri olarak Trabzon yolu kullanılmış, Doğu'nun zenginlikleri Trabzon Limanı yoluyla Batı'ya geçmiştir. Trabzon Dünya'nın büyük denizlere bağlantısı bulunan, en büyük iç denizi olan Karadeniz'in kıyısında kurulmuş olup, başta İran, Irak, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri transit yolunun başlangıcında stratejik bir noktada yer almaktadır. Trabzon Limanı bu ülkelerin tüm Avrupa ve Dünya pazarlarına bağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. 

Yararlanılan Kaynak: Trabzonport

Galeri