performer
  •  

Derleme │ Azerbaycan Edebiyatı │ Mir Muhsin Nevvab

Tarih: 18 Nisan 2021 Pazar - Saat: 00:00

TRABZON’DA  ZAMAN ve MEKÂN

E. Âlâ TÜRKMEN*

Edebiyat ile zaman ve mekânlar, duygular, olaylar, düşler, hayaller kendine has dil kullanıcıları aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak estetik biçimde ifade ediliyor. 
Bilinmeyen dillerde yazılanlar, çevirmenler sayesinde okunuyor. 
Hitabet sanatını öğretiyor edebiyat, yazı sanatını öğretiyor... 
"Roman, öykü, şiir, efsane, masal, fabl," edebiyat türlerimizden bazıları.
Araştırma ve incelemenin de bir edebiyat türü olduğunu biliyoruz. 
Gazetenin, mektubun, dil ve yazı sanatının, anıların, mizah ve karikatürün, sinopsisin, librettonun, tekstin de birer edebiyat türü olduğunu biliyoruz. 

Binyıllar öncesinin giyim-kuşam ve süsleme sanatının edebiyatla ilişkisine bu türlerde tanık oluyoruz. 
Farklı kültürlerin mutfaklarını roman ve öykü kitaplarında buluyoruz. 

Yüzyıllar önce yazılan tiyatro metinlerini ve senaryolarını, yönetmenlerin sahneye koyuşunda seyrediyoruz.
Matbaalar çalışıyor; ciltlerce kitap kitapçılarda okuru için satışa sunuluyor, kurumsal ve özel kütüphane raflarında yerini alıyor...

Edebiyat sanatı ile yapılıyor tüm bunlar... 
UTEF; bu sanatın 18 türünü, Trabzon’un 18 ilçesinde, 18 ülke edebiyatçısına ithaf ederek görünür kılıyor ve yaşayan edebiyat değerlerinden birini onurlandırmak istiyor.
Edebiyat türleri, ilçelerimizin özellikleri göz önüne alınarak, o ilçenin mekânlarında dile geliyor.
UTEF, kültürlerarası diyaloğa hizmet eden projeler üreterek entelektüel dünyaya katkıda bulunmayı, insanlık onurunun parçası sayıyor. 
Her yıl yenilenen teması, etkinliklerine ışık tutuyor. 
2022 için ise “İnsan ve Mekân”temasını görünür kılmayı amaç ediniyor. 

 

* UTEF Kurucusu, Genel Yönetmeni
   UTEFDER Başkanı, Yazar