BOYUT ve SIR

Doç. Dr. Badegül CAN EMİR*

Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali-UTEF 2021’in temasını “zaman ve mekân” oluşturuyor. 

Mekân; insanın deneyimleriyle mana kazanan, insan var olduğu sürece her şekilde ve her şartta var olacak olan içinde yaşadığımız bir boyuttur. Zaman sabit durmayan, içinde debelendiğimiz değişken bir sırdır. 

Aslında zaman ve mekân bir algı biçimidir özünde, insanın dünyayla olan göbek bağıdır. Tanımlamaları çoğaltabiliriz onlar üzerine, ancak Spinoza’nın dediği gibi bir şeyi tanımlamak onu sınırlamak olur. Bu açıdan bakıldığında kesin bir tanım yapmak güçtür zamana, mekâna dair. Kesin olan şudur ki, onlar sıklıkla edebiyat vasıtasıyla buluşurlar. Bu buluşma, bir edebi türde anlatının bir zaman ve mekâna oturtulmasıylagerçekleşir. Ortaya çıkan eser ise hangi coğrafyada hangi zamanda olursa olsun aynı ruh haliyle birleştirir insanları. Böylece insan normal koşullarda bulunma şansı olmayan mekânlarda ve zamanlarda gezinme şansına erişir. 

Bir eserin sayfalarından bir bakmış insan Napolyon çağında savaşta, bir bakmış Dnyeper nehri kıyısında geziniyor sevdiğiyle. Bakmış ki arkeolojik bir keşfin tam ortasında ya da gitmiş fantastik bir eserle geleceğe… İşte UTEF yıllardır bunu yapıyor, farklı zaman ve mekânlarda buluşturuyor insanları, ruhlarına dokunuyor. Ve bugün, 2021’de  “Tanışmak ve Tanıtmak” ilkesiyle sanal bir mekânla yine ruhumuza dokunmaya talip oluyor.   
 

*UTEF Rus Edebiyatı Danışmanı
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 

 

Badegül CAN EMİR, orta öğrenimini Ordu Ünye’de tamamlamış olup Kafkas Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunudur. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek lisansını, 2014 yılında aynı kurum ve anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Araş. Gör.  olarak akademik görevine başlamış olup aynı kurumda 2014 tarihinde Yrd. Doç. 2018 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi olarak Rus Dili ve Edebiyatı Bölümüne atanmıştır. Söz konusu kurumda 2021 yılı itibariyle görevini Doç. Dr. olarak sürdürmektedir. Rus edebiyatı alanında çalışmalarını sürdüren Can Emir, alanında bilimsel kitap, kitap bölümleri, çeviri kitap ve pek çok uluslararası ve ulusal bilimsel makale yayımlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesinde akademik görevinin yanı sıra 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte olup aynı üniversitedeki görevi sürecinde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, TÖMER Müdür Yardımcılığı görevlerini de yürütmüştür.
Evli ve bir çocuk annesidir. 

Galeri

DOÇ.DR. BADEGÜL CAN EMİR - RUS EDEBİYATI DANIŞMANI