Melek KABA
     
31 10. 1979 yılında doğdu. 
     
07.10. 2016’da Yardımcı Doçentlik oldu.

     Yayınları:

     Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

   1)Kaba KatoMelek. (2010) .「日本賛美と批判の二律背反ピエール.ロティの「日本の婦人たち」を通して」(The Ambiguity of Admiring and Criticizing Japan: Pierre Loti`s Les Femmes JaponaisesLes Femmes Japonaises)中華日本研究(Journal of China Japanese studies), No.2, 2010
ISSN: 2221-1969

  2)Kaba KatoMelek. (2010) .「ピエール・ロティ『ロティの結婚』民族学者的な眼差し    ランス領ポリネシア」(Pierre Loti's Le Mariage de Loti : Writing an Anthropology of French Polynesia.)文学研究論集(Journal of Literature studies), No.28, 2010 ISSN: 0915-8944 (http://ci.nii.ac.jp/naid/120002041966)

  3)Kaba KatoMelek. (2010) .「ロティが見た中国人と日本人-タヒチから日本へ(Pierre Loti's Understanding of Chinese and Japanese PeopleFrom Tahiti to Japan.)比較文学(Journal of Comparative Literature), No.53, ISSN: 1305-578X 

   4)KabaMelek. (2008) .「ピエール・ロチ『お菊さん』のジャポニスム一八八七年フランス語版挿絵における日本女性を考える(Japonismin Pierre Loti's "Madame Chrysantheme" : Representation of Japanese Woman in Illustrations of 1887's French Edition.)文学研究論集(Journal of Literature studies),, No.26, ISSN: 0915-8944
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Kaba KatoMelek.(2009). Inspirations of Japanese Language and Literature in Turkey:  Between Reality and Imagination”, The 2009 4th International Conference on Foreign Literature Teaching, 1-5 May , Asia University, Taipei, Taiwan

Kaba KatoMelek.(2010). “Akutagawa Ryunosuke’s Understanding of Pierre Loti”, Tsukuba University and Korai University International Symposiun, 29 January 2010, Tsukuba University, Tsukuba, Japan 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Melek, KABA. (2019). “Japon İmparatorluğu’nun Kore Yarımadas’ndaki Dil Politikaları ve Japonca Edebiyat(Nihongo Bungaku)”(Ed.) Tekmen, A. Avdan, N. Sugiyama, T.編『日本語諸考究V(Japon Dili İncelemeleri Serisi V),Delta Publishing. (basım aşamasında)

Melek, KABA. (2017)国語教科書における児童文学作品の日本語教材としての活用ー新美南吉の「ごんぎつね」を事例に」(Türkçe çev.: İlköğretim Japonca Ders Kitaplarındaki Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Japonca Öğretiminde Kullanımı: Niimi Nankichi’nin Gongitsune’si Örneği)”.(Ed.)Kahraman, C. & Toksöz L.,『日本語・日本文化諸考究』(Japon Dili İncelemeleri Serisi III),Transnational Press London Ltd; 201-218,ISBN: 978-1-910781-76-0

    Melek, KABA. (2017)「異文化コケーション:私の日本での留学生活」(Türkçe çev.: Kültürler Arası Etkileşim: Benim Japonyadaki Öğrencilik Tecrübem)”.(Ed.)Hasegawa T.,多次元のコミュニケーション(Çok Boyutlu Etkileşim),Daigaku Press Ltd; 140-157,ISBN:  4-88730-654-7 ( http://www.kyoiku.co.jp/syoseki.cgi?book=230)

Melek, KABA. (2005) Türk Toplumu ve Kültürü: 25 Çalkantılı Yılı Türkiye’de Yaşamış Bir Japon” (Ed.)Imai M.,『世界の文化と日本 : 対訳』(Dünya Kültürleri ve Japonya Karşılıklı Çevirililer ),Daigaku Kyoiku Shuppan  Ltd; 140-157,ISBN:  4-88730-654-7 ( http://www.kyoiku.co.jp/syoseki.cgi?book=230)
Diğer yayınlar

Kaba KatoMelek. (2008) .「『人間失格』を読めなくて」(Unable to Read “Ningen Shikakku”)渥美国際交流財団年報(Atsumi International Foundation Annual Report 2008),  

 Uluslararası atıflar

-Ulusal&Uluslararası Projeler

      1)  Japanese Language and Culture Education Project” supported by The Japan Foundation Grant Program, 2017-2018, “Researcher”.

      2)   Japanese Language and Culture Education Project” supported by The Japan Foundation Grant Program, 2016-2017, “Researcher”.

 İdari Görevler

2016. 9-2017.4 Anabilim Dalı Başkanlığı (İbrani  Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalı)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1)  Türk-Japon Vakfı Japon Dili ve Kültürü Araştırma, Uygulama ve Eğitimi Merkezi Üye, (JADKAM) (2016-)
2) Sekuguchi Global Research Association (SGRA) (2009-)

Ödüller

2009-2010 Atsumi International Scholarship Foundation (AISF) Bursu (Doktora Bursu), Tsukuba Üniversitesi, Japonya
2006-2009 Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) Devlet Bursu (Doktora Bursu), Tsukuba Üniversitesi, Japonya
2004-2006 Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) Devlet Bursu, (Yüksek Lisans Bursu), Tsukuba Üniversitesi, Japonya
2003-2004 Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) Devlet Bursu, (Lisansüstü Araştırma Bursu), Tsukuba Üniversitesi, Japonya