EDEBİYAT COŞKUSUYLA ZAMAN VE MEKÂN

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM*

Trabzon Edebiyat Festivali’mizin değerli başdanışmanı sevgili dostum Ümit Yaşar Gözüm’ün çok anlamlı bir değerlendirmesi ve tespitiyle; insanoğlunun ve evrenin serüveni, zamanla mekân arasında bir yerlere ilintilenir durur. 

2014 yılı bahar aylarında Karadeniz bölgemizin yemyeşil coğrafyasında şiir ve edebiyat dostlarının gayretleri ve çabalarıyla güzel ilimiz Trabzon ve ilçelerinde ilk kez tanıştığımız uluslararası Edebiyat Festivali etkinlikleri başta kurucu, genel yönetmen UTEFDER Başkanı, yazar E. Âlâ Türkmen Hanımefendi ve ekibindeki değerli edebiyat sevdalılarının olağanüstü çabaları ve fedakarlıklarıyla yoluna devam ediyor. 

Her yıl on sekiz ülkeden edebiyatçıların yer aldığı, bu ülkelerin edebiyatçıları, şairleri, bilge kişilikleri ve edebiyat severlerinin katıldığı; bir edebiyat, sanat ve şiir ziyafeti sunmasının yanı sıra çok sayıda ülkeden katılan dostların katkılarıyla çok güzel programların gerçekleşmesine ortam hazırlayan bu festival günleri, unutulmaz hatıraların yaşanmasına da imkan sağlamaktadır. UTEF değerli ve fedakar organizasyon ekibiyle hayallerimizde canlandırdığımız birtakım amaçlarımızı başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururunu hep taşıyacaktır.

Trabzon Edebiyat Festivali, “Zaman ve Mekan” kavramlarını son derece anlamlı etkinliklerle zenginleştirmekte, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkinliklerine devam etme kararlılığını sürdürmektedir. 

“Tanışmak ve Tanıtmak”ilkesi ileedebiyatın 18 türünüele alan Festival, dünya genelinde yaygınlaşan salgın nedeniyle ne yazık ki bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 05-23 Nisan 2021 tarih aralığında çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Yine, edebiyat dünyasına iz bırakan on sekiz edebiyatçıya ve günümüz edebiyatçılarından birine ithaf ediliyor. 

Katkıda bulunan bütün dostlara en içten saygılarım ve teşekkürlerimle


*Atatürk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi
Fars Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı
 

NİMET YILDIRIM

1963 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde uzman olarak çalıştı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine baş­ladı. 1990 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1992 yılında yüksek lisans öğrenimini “Sultan Ahmed-i Celâyir ve Kitâbu’l-Mukaddime Adlı Divanı” adlı çalışmasıyla tamamladı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 1996 yılında tamamladığı “Sa’dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ında Sözdizimi” adlı teziyle Fars Dili ve Edebiyatı doktoru oldu. 1997 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Nimet Yıldırım, 1997-2003 yılları arasında Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. 2000 yılında “Fars Dili ve Edebiyatı Doçenti” oldu, 2006 yılında “Profesör” unvanını aldı. Hâlen Atatürk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Nimet Yıldırım’ın; Farsça Dilbilgisi, İslam Öncesi İran Edebiyatı, İslam Sonrası İran Edebiyatı, İran Mitolojisi, Çağdaş İran Edebiyatı ve İran Tarihi konulu yayınlanmış ve yayına hazırlanan çalışmaları bulunmaktadır. 

Başlıca Eserleri: Farsça Dilbilgisi; Farsça’da Fiiller, Kipler ve ZamanlarFars Edebiyatında KaynakbilimFarsça Sözdizimi; Gazneliler Dönemi İran EdebiyatıFars Mitolojisi SözlüğüArdavirafArdavirafname (Çeviri); İran Mitolojisiİran Edebiyatı; Firdevsi, İskendername (Çeviri); Firdevsi, Şahname (Çeviri), Pervin-i İtisami Divanı (Çeviri), Rudeki-yi Semerkandi Divanı (Çeviri).

 

Galeri

PROF. DR. NİMET YILDIRIM - İRAN EDEBİYATI DANIŞMANI