ZAMAN VE MEKÂN

Ümit Yaşar GÖZÜM* 
 

Her şey ama her şey, zaman denilen sonsuz büyük maceranın bir yerlerinde, farklı coğrafyalarda, başka başka mekânlarda ama aynı coşkuyla başlar. İnsanın serüveni, zamanla mekân arasında bir yerlere ilintilenir durur. İşte öylesine güçlü bir bağ oluşturur; insan-zaman-mekân sacayağı!

Nesneyle yüzleşerek biçim veren ilkel çağın insanının cesaretini kutsamak gerek. İnsanın madde üzerindeki ilk hâkimiyeti burada başlamakla birlikte, nesneye ilk biçim verme sanatı olarak mimari, aynı zamanda yaşam için sanattır! Hep başımızı sokacak bir çatı altı arayıp dururuz, yaşamımız boyunca. Bu anlamda bütün yollar, bir mekâna çıkar insan için. Bu yüzden mekân asla günahsız sayılmaz, insan ilişkilerinde ve zaman karşısında.

İlkel aklın nesnenin gizemine dokunmasıyla başladı, yeni varoluş: Altemira Mağarasının duvarlarını keşfeden yetenek ile on binlerce yıl sonra metropollerin kirli yıkık duvarlarına estetik ahenk kazandırmak isteyen cesaret aynıydı; akıl! Öyle ki, akıl estetik dili yaratmadaki temel kanıtı insanın!

Sanat; çağını temsil eder, düşünce ise; zamanın sonsuzluğunu. Onun için sanat, düşüncenin estetik gerçekliğidir. İlkel çağın barınma zorunluluğundan, modernitenin aidiyet serüvenine uzanan çizgiyi irdelediğimizde; yaşamın özelliği ve mahremiyetini geliştiren mimarinin, sanat etiği açısından da bir ilk olduğunu anlıyoruz.

Mimari, bir başka açıdan soyutlama sanatıdır. Bu yönüyle maddenin farklı ve yeni bir biçime sokulması, öz sabit kalmak suretiyle soyutlanması, sanatın tarihsel gelişimi adına önemli bir izdüşümdür. 

İnsanı konuşurken; zaman ve mekân yadsınamaz gerçeği olur her sohbetin. Bir de cesaret isteyen bir eylem ‘tanışmak’ zordur kimileri için, birisiyle, yenilikle, farklı ve ötekileştirdikleriyle. Oysa toplumsal aklı oluşturmanın yolu tanışan insanlarının verdiği katkılardan oluşuyor. Sonra herkes kendi ölçeğinde tanıştığı ortak evrensel değeri aktararak tanıtmaya başlıyor. Bu insana karşı, yaşama, topluma ve insanlığa karşı yüklenilmesi gereken üstün bir görev. 

Zaman en değerli sermayesi insanın, ancak ne yazık ki, büyük çoğunluk bunun farkına varamadan gelip gidiyor dünya sahnesine. Geride yazının sonsuz gücüne inananların bıraktığı izler kalıyor, bir de insanlık için yüreğini ortaya koyanlar!

2014 yılında yola çıktığımızda hedefimiz Türkiye yeni bir Edebiyat Festivali kazandırmaktı. Kitleler, sadece akademik dünya içerisinde yerleşik bölümlerden ibaret sanmasınlar kültürü, sanatı ve edebiyatı. Bu anlayışla istedik ki; dünya edebiyatlarının yetkin isimlerini, yaşayan yazar, akademisyen ve araştırmacılar anlatsın. UTEF bu amacını başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururunu hep taşıyacak hiç kuşkusuz.

Sevgi, sağlık ve sanatın aydınlığında buluşalım.
 

*UTEF Başdanışmanı
Felsefeci, Yazar, Eleştirmen
Sosyeteart.com Genel Yayın Yönetmeni

 

ÜMİT YAŞAR GÖZÜM 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nden mezun olan yazar; Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığında üst düzey yönetici olarak çalıştı. (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığı,Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür v.)

Sanat kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalarıyla tanındı. Türk yayıncılığının yeniden yapılandırılması projesini hazırlayarak uygulamaya geçirdi. Yayıncılık sektörünün dışa açılmasını Türkiye Yayıncılık Ulusal Komitesi Başkanı olarak 2007-2013 yılları arasında yürüttü. Yayıncı, Yazar, Çevirmen ve Telif Ajanları,  Meslek Kuruluşları ile Kamu arasında ‘TEDA, Çeviri Atölyeleri, Yazar ve Sanatçı evleri, ISSN Yönetim Kurulu Üyeliği, 5. Yayın Kongresi Eşbaşkanlığı  gibi uluslararası projelerin hazırlanması ve gerçekleşmesinde aktif rol oynadı.

Milli Kültür, Gençliğin Sesi, Türk Yurdu, T. Gençlik, Yeni Forum, Amfora, Sultanahmet News, Milli Kültür, Gençliğin Sesi, Mavi Yeşil, Av ve Doğa, Yeşil İspir Dergileri’nde araştırma ve inceleme yazılarının yanı sıra yazı kurulu Genel Yayın Yönetmeni, Yayın ve Yazı Kurulu üyelikleri yaptı.  Halen Sanatım DergisiGenel Sanat Yönetmenliğini ve herşey toplum için sloganıyla yazar arkadaşlarıyla yola çıktığı Sosyete Art e-dergisininGenel Yayın Yönetmenliğini yürütmektedir.

Entelektüel dünyanın yakından tanıdığı yazarın, ( Türkiye Müzeleri-2002 YKY O. yayın, Yitik Mirasın Dönüş Öyküsü-2003 YKY O.yayın, Naif Ressam Hüseyin Sartaş-Rekmay Ajans, Masal Tadında Bir Kadın Nezafet Özlütürk’ün Düşlerine Yolculuk-2016 Hermes); ”  Profil-Maviağaç Yayınlarından Nisan 2021 de okurla buluşan, aşk estetiği üzerine sanat felsefesi alanında ilk çalışmalardan birisi de olacak “Aşkın Estetik Halleri/Kamruşepa’nın Büyüsü”  olmak üzere yayınlanmış 5 kitabı bulunmaktadır. 

Ayrıca plastik sanatlar alanında yüzü aşkın sanatçının (kitap-katalog)sanat anlayışlarına eleştirel sunuşlar yazdı. Ayrıca ulusal dergilerde kültür, sanat, edebiyat üzerine yayınlanmış ellinin üzerinde felsefi  denemesi bulunmaktadır. 

Sanatım Dergisi Genel Sanat Yönetmenive Sosyeteart.com Genel Yayın Yönetmeni olan yazara; sürekli  yazdığı Sanat Düş ve Gerçek bloğunun yanı sıraFacebook:Ümit Yaşar Gözümİnstagram: @zorbeyümityaşargözüm, e-posta: uygozum@gmail.com adreslerinden okurlarını cevaplamaktadır. Halen kurucusu olduğu entelektüel düşünce platformaları: Toplumsal Buluşmalar/ Türkütopya Sanat /Ankara/Kalesi İzdüşümleri/Bodrum Aspat Düşleri’nin başkanlıklarını yürütmektedir.

 

Galeri

ÜMİT YAŞAR GÖZÜM - FESTİVAL BAŞ DANIŞMANI